SlidesJS Standard Code Example

skansen home

Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/
 ZWIEDZANIE
Od wtorku do soboty w godzinach 9-16.
W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca od 10-15 (bezpłatnie).

Ekspozycja stała ukazująca życie i działalność naukową doktora Roberta Kocha w budynku w którym mieszkał i czynił swoje pierwsze odkrycia. Przedstawia narzędzia i warsztat pracy lekarza i naukowca.
Muzeum prowadzi badania, działalność edukacyjną i lekcje muzealne. Współpracuje z fundacjami i towarzystwami naukowymi, organizuje konferencje i spotkania.