SlidesJS Standard Code Example

skansen home

Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/

Ogniska.

Na terenie skansenu istnieje możliwość zorganizowania ogniska w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.  Opłata za przygotowanie ogniska wynosi 50 zł.