SlidesJS Standard Code Example

skansen home

Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/
Siedziba muzeum znajduje się w domu, który został wybudowany w 1934r. wg koncepcji MARCINA ROŻKA. Prócz pomieszczeń mieszkalnych posiadał pracownie rzeźbiarską i malarską a na jego tyłach znajdował się ogród dochodzący do jeziora. Marcin Rożek urodził się 8 XI 1885r. w Kosieczynie koło Zbąszynia. W 1893r. wraz z rodziną przeprowadził się do Wolsztyna. W 1900r. rozpoczął w Poznaniu naukę w zawodzie kamieniarza. 4 lata później otrzymał stypendium Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego, co pozwoliło mu na naukę w berlińskiej szkole rzemiosł artystycznych. W latach 1905-1908 studiował w Monachium rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych a następne dwa lata spędził w podróży, przebywając dłuższy czas w Paryżu. W 1913r. zamieszkał w Poznaniu. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim w oddziałach I. Mielżyńskiego. Po 1919r. aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta. Współtworzył grupę wielkopolskich artystów "Plastyka", był pierwszym profesorem na katedrze rzeźby Szkoły Sztuk Zdobniczych (podwaliny pod przyszłą Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu obecnie Uniwersytet Artystyczny). Od 1934r aż do okupacji mieszkał w Wolsztynie. Poszukiwany przez Niemców ukrywał się w Objezierzu, Poznaniu oraz w Tarnowie Podgórnym, gdzie w 1941r aresztowano go i osadzono w Forcie VII w Poznaniu.   W lipcu 1943r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Tam 10.04.1944r. zmarł. Najciekawsze prace M. Rożka to: Siewca w Luboniu k. Poznania (1923), Chopin w Poznaniu (1923), Bolesław Chrobry w Gnieźnie (1929, zniszczony w 1939r.), Symbole Przemysłu, Rolnictwa i Leśnictwa na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu (1929, zniszczony w 1939) oraz wiele innych. Pozostawił także wiele obrazów: Sjesta (1921), Piast witający gości (1937), cykl Apokalipsy (1937-39) i inne. W 1968r władze miasta Wolsztyna w oparciu o prywatną kolekcję i dzięki szczodrobliwości siostry Marcina Rożka – Jadwigi, utworzyły muzeum jego imienia. We wnętrzach charakterystycznych dla lat 30-tych, znajduje się ekspozycja stała poświęcona życiu i twórczości artysty. Dwie sale przeznaczone są na wystawy czasowe. Muzeum upamiętnia także, urodzonego w 1776r. w Wolsztynie, filozofa i matematyka Józefa Marii Hoene-Wrońskiego oraz ucznia Marcina Rożka, Edwarda Przymuszałę. Posiada bogatą ikonografię poświęconą miastu, organizuje koncerty, spotkania historyczne, lekcje muzealne. Wspiera wszelką działalność kulturalną (plenery malarskie, festiwale sztuki). Udostępnia własną bibliotekę, zawierającą w swych zbiorach woluminy dotyczące działalności wszystkich placówek wchodzących w skład Muzeum Regionalnego.