Muzeum
Dr roberta kocha

Budynek, w którym mieści się Muzeum Dr. Roberta Kocha został zbudowany w latach 1842-46 w stylu neogotyku angielskiego i służył początkowo jako szpital dla ubogich. Jego fundatorką była Angielka Marie Pearce.

Muzeum regionalne w Wolsztynie

Muzeum Dr Roberta Kocha

Muzeum w obecnym stanie istnieje od 2 maja 1996 r. Powstało z inicjatywy Fundacji Polsko-Niemieckiej i Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha, stanowi kontynuację otwartej 21 października 1958 r. Izby Pamięci, która była poświęcona uczonemu. Robert Koch, w latach 1872-80, był w Wolsztynie lekarzem powiatowym (Kreisphysikus).

Urodził się jednak daleko stąd w Górach Harcu, w miejscowości Clausthal w 1843 r. Po maturze, rozpoczął w Getyndze, na tamtejszym uniwersytecie, studia medyczne. W wieku 23 lat, po zdaniu egzaminów, złożył przysięgę Hipokratesa. W 1869 r przybył do oddalonych o 12 km od Wolsztyna Rakoniewic. Po nominacji na lekarza powiatowego w 1872 r. przez 8 lat mieszkał w budynku, w którym aktualnie znajduje się muzeum. W Wolsztynie, poza sprawowaniem funkcji lekarza powiatowego, zajął się także badaniami nad mikrobiologią, w skromnym laboratorium, które urządził we własnym mieszkaniu.

Ekspozycja stała ukazująca życie i działalność naukową doktora Roberta Kocha w budynku w którym mieszkał i czynił swoje pierwsze odkrycia. Przedstawia narzędzia i warsztat pracy lekarza i naukowca.

Muzeum prowadzi badania, działalność edukacyjną i lekcje muzealne. Współpracuje z fundacjami i towarzystwami naukowymi, organizuje konferencje i spotkania.

Muzeum dr. Roberta Kocha. Widok od ulicy Doktora Kocha. Wejście główne do muzeum.
Muzeum dr. Roberta Kocha. Fragment ekspozycji stałej poświęconej życiu i pracy badawczej naukowca.
Muzeum dr. Roberta Kocha. Fragment ekspozycji stałej poświęconej życiu i pracy badawczej naukowca.
Muzeum dr. Roberta Kocha. Fragment ekspozycji stałej poświęconej życiu i pracy badawczej naukowca.

Życie dr Roberta Kocha

Po trzech latach badań w wolsztyńskiej pracowni dokonał opisu cyklu rozwojowego bakterii wąglika i w 1876 r. obwieścił to światu nauki publikując pracę „Etiologia zachorowań na wąglik”w czasopiśmie naukowym wydawanym przez niemieckiego botanika i mikrobiologa prof. Ferdynanda Cohna we Wrocławiu. W Wolsztynie napisał wiele artykułów naukowych i prowadził dalsze prace badawcze, m.in. „O metodzie barwienia i fotografowania bakterii” oraz „Etiologia zakażeń przyrannych”. Z Wolsztyna wyjechał w 1880 r. udając się do Berlina, gdzie został członkiem Cesarskiego Urzędu Zdrowia (Kaiserliche Gesundheitsamt).

Tam prowadził badania na szerszą skalę i to właśnie w Berlinie, 24 marca 1882 r., wygłosił historyczny wykład „O gruźlicy”, w którym przedstawił odkrycie bakterii wywołujących gruźlicę. W latach 1883-1907 prowadził liczne ekspedycje naukowe w Egipcie, Indiach, Afryce Południowej, Afryce Wschodniej, Włoszech oraz Indonezji i Nowej Gwinei. Podczas tych wypraw zajmował się badaniami nad: cholerą, pomorem bydląt i koni, dżumą, malarią, gorączką teksańską, gorączką wybrzeżną oraz śpiączką afrykańską.

Dnia 11 grudnia 1905 r. Robert Koch odebrał w Sztokholmie Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny za badania i odkrycia w zakresie gruźlicy. Zmarł w Baden-Baden 27 maja 1910 r.

Muzeum Dr. Roberta Kocha w Wolsztynie mieści się w dwóch salach na parterze, w lewym skrzydle budynku, w którym mieszkał i pracował Robert Koch. Ekspozycje dotyczą okresu pobytu Kocha w Wolsztynie, jak i z innych miejsc Europy i Świata, w których prowadził on swoje badania. Stylowe meble, sprzęt laboratoryjny i medyczny oraz inne pamiątki, oddają klimat przełomu XIX i XX wieku, czasów w jakich żył i pracował wybitny naukowiec.

Muzeum
Roberta kocha

 

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 9.00-16.00
Środa 9.00-16.00
Czwartek 9.00-16.00
Piątek 9.00-16.00
Sobota 9.00-16.00
I i III niedziela miesiąca 10.00-15.00

Cennik Muzeum Dr Roberta Kocha

 

Ceny biletów
  • Bilet normalny 6 zł
  • Bilet ulgowy (dorośli i grupy dorosłych) 4 zł
  • Bilet ulgowy (dzieci i młodzież) 2 zł
  • Niedziela – wstęp bezpłatny
  • Posiadacze Karty Dużej Rodziny – wstęp bezpłatny

 

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
  • Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  • Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi  obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  •  Osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  • Kombatantom.

Muzeum nieczynne jest w Święta Państwowe: 
1 stycznia, 6 stycznia, Pierwszy dzień Wielkiej Nocy, Drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, Pierwszy dzień Zielonych Świątek, Dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, 11 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia.

 

Przyjedź do nas

Jak dojechać do muzeum Roberta Kocha?

Napisz do nas

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Telefon

tel. (68) 384 27 36
tel. kom. 503 782 302

Adres

Ul. Doktora Kocha 12,
64-200 Wolsztyn