Biblioteka

W Muzeum Marcina Rożka funkcjonuje biblioteka o charakterze specjalistycznym, której księgozbiór jest gromadzony według ściśle określonych dziedzin związanych z profilem merytorycznej działalności muzealnej.

 

Muzeum regionalne w Wolsztynie

Biblioteka w muzeum Marcina Rożka

Ostatni dział obejmuje swym zakresem piśmiennictwo związane z historią Wolsztyna i okolic oraz postaciami, które na stałe wpisały się w historię miasta (Marcin Rożek, Robert Koch). Cennym źródłem pozyskiwania kolejnych woluminów, poza bieżącymi wydawnictwami, są zakupy antykwaryczne oraz dopełniające całość prace dyplomowe ofiarowane za pomoc w gromadzeniu materiałów. Na koniec czerwca 2018 roku księgozbiór liczył 2416 pozycji.

Podstawowe działy:

  • encyklopedie i słowniki
  • historia sztuki
  • historia
  • etnografia i muzealnictwo
  • Wielkopolska i Ziemia Lubuska

Poza dużymi publikacjami biblioteka gromadzi także czasopisma fachowe z zakresu specjalizacji placówki oraz wycinki z gazet stanowiące tzw. DŻS (Dokumenty Życia Codziennego). Te ostatnie są pogrupowane tematycznie:

I – Powstanie Wielkopolskie, Republika Świętno

II – II Wojna Światowa i okres powojenny

III – Postacie historyczne i współczesne, podziemie niepodległościowe po 1945 roku

IV – Ziemiaństwo, stowarzyszenia, instytucje

V – Wolsztyn, miejscowości okoliczne, archeologia

Biblioteka udostępnia swoje zbiory osobom z zewnątrz służąc pomocą poprzez udzielanie konsultacji czy też przygotowując kwerendy. Najczęściej z pomocy merytorycznej korzystają studenci, uczniowie oraz nauczyciele.

Ze zbiorów bibliotecznych korzystać można na miejscu w godzinach otwarcia muzeum. Zbiory nie są wypożyczane na zewnątrz.

Kontakt

W celu usprawnienia korzystania z materiałów w bibliotece prosimy o wcześniejszy kontakt:

Tel. 68 384 26 48
Email: biblioteka@muzea-wolsztyn.com.pl