Warsztaty w Skansenie

 

 

Muzeum regionalne w Wolsztynie

Warsztaty w Skansenie

Garncarstwo

5Krótkie przedstawienie historii garncarstwa i ceramiki. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami pozyskiwania i urabiania gliny, a następnie własnoręcznie ulepią naczynia lub figurki w wybranej technice.

 

  • Czas trwania: około 1 godz.
  • Termin: od kwietnia do października
  • Ilość uczestników: max. 25 osób
  • Klasy: od I klasy szkoły podstawowej
  • Cena: 25 zł/os. + bilet wstępu

Wikliniarstwo

Prezentacja różnych gatunków wikliny oraz omówienie  poszczególnych etapów przygotowania do wyplatania. Następnie każdy z uczestników własnoręcznie wykona mały koszyczek.

 

  • Czas trwania: do 2 godz.
  • Termin: od kwietnia do października
  • Ilość uczestników: max. 25 osób
  • Klasy: od I klasy szkoły podstawowej
  • Cena: 25 zł/os. + bilet wstęp

 

Zgłoszenia na warsztaty oraz pytania dotyczące edukacji muzealnej prosimy kierować osobiście,

Zamówienie na warsztaty należy zgłosić co najmniej tydzień wcześniej. Zajęcia prowadzone są tylko w dni powszednie od wtorku do piątku w godz.: 10.00-16.00.

Ostatnie wejście do muzeum na zajęcia edukacyjne nie później niż o godz.: 14.00.

Nauczycieli prosimy o nie łączenie klas.

W przypadku zajęć autorskich, pod nieobecność w pracy z przyczyn losowych osoby prowadzącej, zastrzega się prawo do zmiany tematu zajęć.