Skansen

Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski

Zwiedzanie rozpoczynamy od wizyty w kasie, która mieści się w budynku o konstrukcji szkieletowej, zwanej potocznie murem pruskim. Budynek swoim wyglądem przypomina konstrukcje z końca XIX wieku.

 

Muzeum regionalne w Wolsztynie

Skansen

W środku dodatkowo można zaopatrzyć się w Samodzielny Przewodnik po skansenie oraz rozmaite pamiątki. W budynku znajduję się również toaleta. Idea skansenu na ternie Zachodniej Wielkopolski powstała już pod koniec lat 60-tych. Ostatecznie na lokalizacje tego przedsięwzięcia wybrano niespełna 3,5 hektarowy teren przy ulicy Bohaterów Bielnika.

Pierwsze budynki zaczęto stawiać w 1976 roku a dla zwiedzających skansen został udostępniony 10 lat później. Wraz z upływem lat ekspozycja stale się rozrasta i uzupełniana jest o kolejne obiekty, by ostatecznie odwzorować wieś wielodrożną. Na chwilę obecną do zwiedzania mamy 15 wnętrz, od izb mieszkalnych, poprzez pomieszczenia gospodarcze oraz warsztaty rzemieślnicze aż po przemysł wiejski.

Całość uzupełnia liczna architektura mała (piec chlebowy, gołębnik, psie budy). Dzięki temu przedstawiamy przekrój przez całą społeczność wsi, od ubogiego komornika i średnio sytuowanego półrolnika aż po karczmarza i zamożnych osadników olenderskich. Wszystko to wraz z liczną roślinnością (ogródki, drzewa, uprawy rolne) ma przybliżyć naszym gościom charakter Zachodniowielkopolskiej wsi z przełomu XIX/XX wieku.

Per ottenere a buon prezzo il Viagra generico in farmacia https://onlinefarmaciaitalia.it/viagra-generico-online o acquistare un farmaco generico senza ricetta, come il Sildenafil 25 mg o Sildenafil 100 mg devi solo seguire la logica. Il Viagra generico serve per accompagnare in un percorso di miglioramento della propria vita, per chi in particolare soffre di disturbi che non permettono una vita sessuale soddisfacente.

Park etnograficzny prezentujący zabytkowe budownictwo wiejskie i przemysłowe, warsztaty rzemieślnicze, maszyny rolnicze oraz inne obiekty kultury materialnej z naszego regionu. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych wielokrotnie miejsc w najbliższej okolicy.

Unikatowe zabytki architektury drewnianej od początku XVIII wieku, naturalnie zmieniająca się przyroda, czy też działająca kuźnia, sprawiają wśród turystów wrażenie przeniesienia się w miejscu i czasie.

Muzeum prowadzi badania, działalność edukacyjną, lekcje muzealne oraz warsztaty. 

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Chata komornika ze Świętna.
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Wiatrak Koźlak z 1603 roku. Na fotografii wiatrak ma zdemontowane skrzydła - śmigi.
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Wiatrak Koźlak z 1603 roku.
Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Zagroda półrolnika z Reklinka.

Dodatkowe usługi muzeum

Warsztaty, lekcje muzealne w Skansenie

LEKCJE MUZEALNE

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Rekonstrukcja kuźni z Ziemina.

Zgłoszenia na lekcje oraz pytania dotyczące edukacji muzealnej prosimy kierować osobiście,

Zamówienie na lekcję należy zgłosić co najmniej tydzień wcześniej. Zajęcia prowadzone są tylko w dni powszednie od wtorku do piątku w godz.: 10.00-16.00.

Ostatnie wejście do muzeum na zajęcia edukacyjne nie później niż o godz.: 14.00.

Nauczycieli prosimy o nie łączenie klas.

W przypadku zajęć autorskich, pod nieobecność w pracy z przyczyn losowych osoby prowadzącej, zastrzega się prawo do zmiany tematu zajęć.

WARSZTATY

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Na pierwszym planie fragment karczmy z Solca Nowego. W tle fragment chaty parobka.

Zgłoszenia na warsztaty oraz pytania dotyczące edukacji muzealnej prosimy kierować osobiście,

Zamówienie na warsztaty należy zgłosić co najmniej tydzień wcześniej. Zajęcia prowadzone są tylko w dni powszednie od wtorku do piątku w godz.: 10.00-16.00.

Ostatnie wejście do muzeum na zajęcia edukacyjne nie później niż o godz.: 14.00.

Nauczycieli prosimy o nie łączenie klas.

W przypadku zajęć autorskich, pod nieobecność w pracy z przyczyn losowych osoby prowadzącej, zastrzega się prawo do zmiany tematu zajęć.

Skansen

Dodatkowe informacje

Wynajem terenu na wszelkiego rodzaju imprezy kulturalne, biesiady, uroczystości i jubileusze.

Udostępnianie wyznaczonego miejsca na terenie skansenu na imprezy dla grup do 110 osób: 200 zł / 1 godz.

W przypadku większej niż wskazana w cenniku liczbie osób – uczestników imprezy, warunki udostępniania terenu oraz kalkulacja cenowa są ustalane indywidualnie w formie pisemnej po uzgodnieniach z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Wolsztynie.

Uwaga! Opłaty za udostępnianie terenu i obiektu nalicza się od momentu zajęcia terenu przez zamawiającego.

Wykonywanie zdjęć na terenie skansenu w celach prywatnych jest bezpłatne.

Ślubne sesje fotograficzne wymagają uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł i odbywają się tylko w godzinach pracy skansenu.

W przypadku sesji zdjęciowych i filmowych o charakterze komercyjnym, wymagana jest zgoda dyrektora Muzeum Regionalnego w Wolsztynie.

Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami skansenu.

Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

Osoby wykonujące sesje fotograficzne i filmowe odpowiadają za szkody powstałe z ich winy na terenie skansenu.

Na terenie skansenu istnieje możliwość zorganizowania ogniska w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.  Opłata za przygotowanie ogniska wynosi 50 zł.

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski. Widok zlotu ptaka na zagrodę karczemną.

Skansen

 

Godziny otwarcia

W sezonie turystycznym od połowy kwietnia do połowy października:

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 9.00-17.00
Środa 9.00-17.00
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 9.00-17.00
Sobota 9.00-17.00
Niedziela 12.00-17.00

Poza sezonem turystycznym od połowy października do połowy kwietnia:

Poniedziałek nieczynne
Wtorek 10.00-14.00
Środa 10.00-14.00
Czwartek 10.00-14.00
Piątek 10.00-14.00
Sobota nieczynne
Niedziela nieczynne

 

Cennik skansenu

 

Ceny biletów
 • Bilet normalny 8 zł

 • Bilet ulgowy dla dorosłych (emeryci, renciści, grupowy) 6 zł

 • Bilet ulgowy (dzieci, młodzież, studenci) 5 zł

 • Dzieci do lat 7 wstęp bezpłatny

 • Niedziela (w sezonie turystycznym) wstęp bezpłatny. 

  Uwaga!
  Przewodnik dla grup zorganizowanych w niedziele: 50 zł.

  Kasa czynna do godz.16.00.
  Ostatnie wejście nie później niż 1 godzinę przed zamknięciem.  

 

 • Grupy zorganizowane zwiedzają skansen wyłącznie z przewodnikiem.

 • Za wyjątkiem sobót nie jest pobierana dodatkowa opłata za przewodnika.

 • Maksymalna ilość zwiedzających w grupie to 30 osób łącznie z opiekunami.

 • Minimalny czas oprowadzania wynosi  1 godz.

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
 • Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

 • Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi  obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 •  Osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • Kombatantom.
Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat 7;
 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny;
 • opiekunom grup  (1 opiekun w grupie do 10 osób).

Skansen jest zamknięty dla zwiedzających w:
Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, Święto Wojska Polskiego oraz Święto Wniebowzięcia Maryi Panny i Matki Boskiej Zielnej (15.08.), Wszystkich Świętych (1.11), Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12).

Przyjedź do nas

Jak dojechać do Skansenu?

Napisz do nas

Kontakt

Zgoda

Zgoda

Telefon

tel. 68 384 26 19
tel. kom. 503 782 315

Email

skansen@muzea-wolsztyn.com.pl

Adres

Bohaterów Bielnika 26,
64-200 Wolsztyn