31 sierpnia 2019 roku w Muzeum Marcina Rożka odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pt. „1939-1945 Ziemia Wolsztyńska i jej mieszkańcy w czasie II Wojny Światowej”.
Wystawa porusza wiele aspektów związanych z losami mieszkańców powiatu wolsztyńskiego podczas okupacji niemieckiej. Na planszach prezentowane są m.in. dokumenty dotyczące eksterminacji, wysiedleń, szeroko pojętej germanizacji oraz obozów jenieckich zlokalizowanych na terenie Wolsztyna.
Na wystawie, oprócz zbiorów własnych Muzeum Regionalnego prezentowane są dokumenty zgromadzone przez instytucje takie jak: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Stowarzyszenia Мемориал oraz archiwum Память Народа. Na wystawie pojawiły się także zbiory pochodzące z prywatnych archiwów Joanny Lange, Marcina Adamczaka, Mateusza Grzesika (Przedwojenny Wolsztyn – Wollstein), Tomasza Opaski, Rodziny Piechockich, Jarosława Rostkowskiego oraz Pawła Tobysa.
Za wsparcie serdecznie dziękujemy!
Kuratorem wystawy jest Jarosław Rostkowski.
Wystawa będzie czynna do końca bieżącego roku.

Zapraszamy!