Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa, że dyrektor Muzeum Regionalnego w Wolsztynie Pani Zofia Chwalisz otrzymała medal honorowy im. Izdydora Gulgowskiego. Medal został przyznany przez zarząd Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce. Uroczyste wręczenie nastąpiło w trakcie sesji rady miejskiej w Wolsztynie w dniu 27 listopada. Wręczenia dokonali prezes – Jarosław Gałęza (Muzeum Wsi Opolskiej) oraz sekretarz – Adrianna Garbatowska (Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach). W liście gratulacyjnym możemy m.in. przeczytać:

 

„Medal im. Izydora Gulgowskiego jest najpoważniejszym odznaczeniem skansenowskim w Polsce. Wręczając go Pani chcielibyśmy podziękować i wyrazić swój szacunek, za wkład jaki włożyła Pani w rozwój myśli skansenowskiej na terenie Zachodniej Wielkopolski. Jest on dowodem, że pełne zaangażowanie w działalność pojedynczego muzeum regionalnego, jest wzorowym przykładem dla naszego środowiska w całym kraju. . . .

 

. . . Efekty Pani pracy rozchodzą się szerokim echem. Przede wszystkim rozbudzają w społeczności lokalnej miłość do swojej małej ojczyzny i identyfikacji z miejscem, w którym się żyje i wyrasta. Budują współodpowiedzialność i troskę o własne dziedzictwo, czego przykładem są rozmaite formy partycypacji w działalność Muzeum Regionalnego a szczególnie jej etnograficzną emanację. Jednocześnie prowadzone przez Panią Muzeum Regionalne w Wolsztynie stało się ambasadorem myśli skansenowskiej i wzorem do naśladowania dla innych placówek o podobnym, zarówno regionalnym jak i etnograficznym charakterze. Niepoślednią rolę w tych działaniach ma zbudowany przez Panią w pełni zaangażowany w swoja pracę zespół pracowników.

 

To wielki zaszczyt wręczyć Pani to szczególne wyróżnienie Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce – wielkiego grona entuzjastów, do którego zalicza się całe środowisko skansenowskie w Polsce.”

 

Pani dyrektor Zofia Chwalisz znalazła się w elitarnym gronie 26 osób, które zostały odznaczone medalem. Kwiaty oraz list gratulacyjny wręczyli również burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Adamczak. Do gratulacji przyłączają się dumni pracownicy Muzeum Regionalnego w Wolsztynie.