SlidesJS Standard Code Example

skansen home

Photo by: Missy S Link: http://www.flickr.com/photos/listenmissy/5087404401/ Photo by: Daniel Parks Link: http://www.flickr.com/photos/parksdh/5227623068/ Photo by: Mike Ranweiler Link: http://www.flickr.com/photos/27874907@N04/4833059991/

Obecnie w Polsce okres letni kojarzymy z wypoczynkiem i wakacjami. Jednak w XIX-wiecznej wsi, to czas wytężonej i ciężkiej pracy. Długi dzień pozwalał na dłuższą pracę w polu i zagrodzie. Ubożsi mieszkańcy wsi większość zadań wykonywali nie maszynowo, a przy użyciu ręcznych narzędzi. Także na terenie naszego skansenu podjęto trud i siłą ludzkich mięśni obrabiano pole. Oto krótka relacja fotograficzna.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9