Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2023 r. zmarł pracownik Muzeum Regionalnego w Wolsztynie, pan Andrzej Pawelski. Pan Andrzej był przez ponad 40 lat związany ze Skansenem Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, gdzie pełnił funkcję kierownika techniczno-organizacyjnego. Był duszą tego miejsca. Zawsze pogodny, pomocny, wszędzie go było pełno. Nasze grono straciło nie tylko pracownika, ale przede wszystkim dobrego kolegę i przyjaciela. To wielka strata dla naszego środowiska. Rodzinie składamy wyrazy największego współczucia.